Όροι Πωλήσεων

 1. Οι πληροφορίες στο καταλόγο προϊόντων, στο διαδίκτυο και στα προσπέκτους είναι διαμορφωμένες από την εταιρεία και ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνουν μετατροπές.
 2. Η εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε τεχνική ή αισθητική μετατροπή στα προϊόντα της χωρίς να ενημερώσει.
 3. Τα προϊόντα ταξιδεύουν με λογαριασμό και κίνδυνο του αγοραστή, η εταιρεία εγγυάται ότι έχει γίνει σωστή συσκευασία. Για τον τρόπο και το μέσο που θα μεταφερθούν η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη.
 4. Οι οικονομικοί όροι γίνονται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ της εταιρείας και του αγοραστή, δεν γίνεται καμία αλλαγή χωρίς την συμφωνία της, και η οικονομικοί όροι είναι έγκυροι μόνο όταν ο αγοραστής έχει υπογεγραμμένη λίστα τιμών από την εταιρεία.
 5. Στην περίπτωση συμφωνίας που δεν θα περιλαμβάνει πίστωση η εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα παρακράτησης των παραγγελιών μέχρι να γίνει πρώτα η εξόφληση.
 6. Στην περίπτωση που ο αγοραστής έχει παραλάβει ελαττωματικά ή λιγότερα προϊόντα από την παραγγελία του, υποχρεούται να ενημερώσει την εταιρεία μέσα σε επτά εργάσιμες ημέρες για την αντικατάσταση τους. Πέρα από το χρονικό όριο αυτό, δεν γίνεται καμία αλλαγή.
 7. Η εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να σταματήσει την οποιαδήποτε παραγγελία ακόμα και να τερματίσει την συνεργασία χωρίς ειδοποίηση εάν οι οικονομικοί όροι παραβιαστούν από αυτόν.
 8. Η εταιρεία δεν δίνει καμία εγγύηση είτε τεχνικής είτε αισθητικής φύσεως για ιδιοκατασκευές προϊόντων που ζητήσει ο αγοραστής. Δε φέρνει καμία ευθύνη για την λειτουργία των συγκεκριμένων προϊόντων.
 9. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων από τον αγοραστή θα πρέπει να γίνει σε διάστημα 30 ημερών με δική του χρέωση για την μεταφορά. Η εταιρεία θα επιστρέψει το αναγραφόμενο ποσό του τιμολογίου μόνο μετά την διαπίστωση ότι τα προϊόντα είναι κατάλληλα για μεταπώληση
 10. Τα Λογότυπα και Εμπορικά Σήματα της εταιρείας, προστατεύονται με πλήρη καταχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων και υπάρχουν εξ’ ολοκλήρου ιδιοκτησίας COLLECT. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση, μετατροπή, marketing και διαφήμιση χωρίς έγκριση αδειών από την εταιρεία.
 11. Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Πατρών.